Created with WebWave CMS

DANE ADRESOWE:

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ATUT"

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36

UL. KASZTANOWA 7/9

42- 216 CZĘSTOCHOWA

TEL. 607355015, 696043538

e-mail: uksatutczwa@poczta.onet.pl

 

Uczniowski Klub Sportowy "ATUT" prowadzi następującą działalność:

 

  • Naukę pływania dla dzieci i młodzieży
  • Doskonalenie umiejętności pływania
  • Trening sportowy (pływanie, pięciobój nowoczesny)
  • Organizację imprez sportowych i rekreacyjnych wielopokoleniowych
  • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
  • Angażowanie wszystkich członków klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
  • Organizowanie letnich i zimowych obozów dla dzieci i młodzieży

Powrót